Na XXXV sesji Rady Gminy Kwidzyn - 23 lutego 2017r., na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan Piotr Widz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Główny temat sesji dotyczył bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Kwidzyn w roku 2016. Korzystając z obecności Pana Senatora oraz Radnego Sejmiku radni i sołtysi wnosili o monitowanie do Marszałka Województwa w sprawie naprawy dróg: m. in. DW Nr 524, DW Nr 532, a ponadto poruszali kwestię konieczności budowy obwodnicy Kwidzyna.              

Radni, sołtysi i zaproszeni goście wysłuchali także:

1.      Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

2.      Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

3.      Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

4.      Informacji z działań podjętych w zakresie profilaktyki zdrowotnej za 2016 rok.

5.      Sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 za 2016 rok.  

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.