Dnia 3 sierpnia 2017r. obyła się nadzwyczajna sesja RG zwołana przez Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona. Nadzwyczajna sesja została zwołana z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł na realizację zadania wieloletniego „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Wprowadzenie tych zmian do budżetu było niezbędne w celu podpisania przez Panią Wójt wymaganej umowy z wykonawcą.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026, a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

- określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego położonego w Gurczu 43a, będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.