Głównym tematem obrad XLII sesji Rady Gminy Kwidzyn, która odbyła się 28 września 2017r. były kwestie związane z oświatą i wychowaniem. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona w obradach udział wzięli: Prezes Międzygminnego Oddziału ZNP w Kwidzynie – Jolanta Szulc, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Kwidzyn oraz Nadkom. Gabriela Mateusiak - specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich. Głos zabrał także asp. sztab. Tomasz Choma – Kierownik Rewiru Dzielnicowych na temat Krajowej Mapy Zagrożeń.

Na początku sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady wręczyli podziękowania Państwu Agnieszce i Walerianowi Perlik, którzy znaleźli się wśród laureatów etapu regionalnego (I miejsce) i wojewódzkiego (II miejsce) konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2017”, który ma na celu promowanie wśród rolników przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie codziennej pracy.

Obecni na sesji radni, sołtysi oraz goście mieli okazję wysłuchać informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i wychowawczych za rok szkolny 2016/2017.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2019,
a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

-> programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017- 2019”.

-> dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu,

-> Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.