Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 15 marca br. zorganizował XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”....

Czytaj więcej...

Dnia 1 marca odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Organizatorami obchodów byli: Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności,  Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Uroczystość, która swój przebieg miała na terenie kompleksu widokowego w sołectwie Mareza skupiła grupę parlamentarzystów, samorządowców, rodziny działaczy Konfederacji oraz wszystkich tych, którzy pozostali wierni pamięci zasłużonym. Uroczystego charakteru ....

Czytaj więcej...

Na XXIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 29 lutego 2016r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady gościli:

• Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Pan Krzysztof Małkiewicz, który przedstawił informację o stanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego ....

Czytaj więcej...

1 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy - Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn - Henryk Ordon,  Radni: Lidia Banaś, Jerzy Tumiłowicz, Leszek Kędziora, Wiesław Namiak, Zastępca Wójta - Krzysztof Michalski, Sekretarz Gminy - Anna Mielniczek, Opiekun  Młodzieżowej Rady Gminy

Czytaj więcej...

W dniu 5 stycznia 2016 roku, na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków. Jak co roku, tradycyjnie w Urzędzie Gminy Kwidzyn spotykają się przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek OSP z terenu gminy z władzami samorządowymi. Jest to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielenie opłatkiem. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Wójt Gminy Kwidzyn – Ewa Nowogrodzka oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie - Henryk Kulecki....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.