Na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku radni pozytywnie zaopiniowali proponowane przez Panią Wójt Ewę Nowogrodzką zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016 -2021. Polegały one na ....

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. Jury odpowiadało za prawidłowe wyłonienie laureata i osób wyróżnionych w konkursie zgodnie z Regulaminem konkursu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn....

Czytaj więcej...

22 czerwca na dziedzińcu zamkowym w Gniewie odbyła się Jubileuszowa Gala Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza i Kujaw i Pomorza A.D. 2016.

Na estradzie pojawił się prowadzący Dariusz Bereski – aktor, reżyser, poeta, który w sposób szczególny powitał wszystkich....

Czytaj więcej...

Dnia 24 maja br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Kwidzyn, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok. Na 13 obec­nych rad­nych wszyscy jed­nogłośnie zagłosowali za ....

Czytaj więcej...

W dniach 5 i 19 maja członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. Podczas pierwszego spotkania Pani Hanna Maliszewska – wydawca miesięcznika „Portal Samorządowy Pomorza” opowiedziała o historii dziennikarstwa. Zapewniła, że Dziennikarstwo to najciekawszy i najbardziej wymagający zawód na świecie, ponadto ....
 

Czytaj więcej...

W dniu 19 maja 2016r. w pok. nr 31 Urzędu Gminy Kwidzyn odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Młodzi radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. To pierwsza inicjatywa Młodzieżowej Rady, która ma na celu ....

Czytaj więcej...

Odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Dnia 28 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona podczas obrad sesji wystąpili zarządcy dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych w celu oruszenia tematu utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn.....

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się kolejne obrady Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Podczas sesji radni zdecydowali o powołaniu dwóch komisji stałych: ....

Czytaj więcej...

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku odbył się pierwszy Kongres Młodzieżowych Rad Pomorza zorganizowany przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Morena. Wydarzenie skierowane było zarówno do przedstawicieli młodzieżowych rad, jak i samorządowców – prezydentów, wójtów, burmistrzów, urzędników pomorskich gmin, miast i powiatów....

Czytaj więcej...

Dnia 22 marca 2016 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22 odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona i stwierdzeniu prawomocności obrad radni zgłosili interpelacje. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami. Następnie głos zabrali zaproszeni ...

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.