W dniach 5 i 19 maja członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. Podczas pierwszego spotkania Pani Hanna Maliszewska – wydawca miesięcznika „Portal Samorządowy Pomorza” opowiedziała o historii dziennikarstwa. Zapewniła, że Dziennikarstwo to najciekawszy i najbardziej wymagający zawód na świecie, ponadto ....
 

Czytaj więcej...

W dniu 19 maja 2016r. w pok. nr 31 Urzędu Gminy Kwidzyn odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Młodzi radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. To pierwsza inicjatywa Młodzieżowej Rady, która ma na celu ....

Czytaj więcej...

Odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Dnia 28 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona podczas obrad sesji wystąpili zarządcy dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych w celu oruszenia tematu utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn.....

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się kolejne obrady Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Podczas sesji radni zdecydowali o powołaniu dwóch komisji stałych: ....

Czytaj więcej...

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku odbył się pierwszy Kongres Młodzieżowych Rad Pomorza zorganizowany przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Morena. Wydarzenie skierowane było zarówno do przedstawicieli młodzieżowych rad, jak i samorządowców – prezydentów, wójtów, burmistrzów, urzędników pomorskich gmin, miast i powiatów....

Czytaj więcej...

Dnia 22 marca 2016 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22 odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona i stwierdzeniu prawomocności obrad radni zgłosili interpelacje. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami. Następnie głos zabrali zaproszeni ...

Czytaj więcej...

Dnia 30 marca 2016r. w godzinach popołudniowych radni Młodzieżowej Rady spotkali się w świetlicy kulturalno – oświatowej w Pastwie. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wójt Gminy Kwidzyn, Sekretarz Gminy, opiekun Rady oraz koordynatorzy działań młodych radnych ze szkół. Celem posiedzenia było przygotowanie Planu Pracy Rady na najbliższe miesiące. Pani Wójt omówiła sposób ....

Czytaj więcej...

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 15 marca br. zorganizował XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”....

Czytaj więcej...

Dnia 1 marca odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Organizatorami obchodów byli: Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności,  Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Uroczystość, która swój przebieg miała na terenie kompleksu widokowego w sołectwie Mareza skupiła grupę parlamentarzystów, samorządowców, rodziny działaczy Konfederacji oraz wszystkich tych, którzy pozostali wierni pamięci zasłużonym. Uroczystego charakteru ....

Czytaj więcej...

Na XXIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 29 lutego 2016r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady gościli:

• Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Pan Krzysztof Małkiewicz, który przedstawił informację o stanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego ....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.