Dnia 8 września 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Kwidzyn, którą otworzył Przewodniczący Rady – Henryk Ordon. Głównym punktem obrad sesyjnych było przedstawienie przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn ....

Czytaj więcej...

Na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku radni pozytywnie zaopiniowali proponowane przez Panią Wójt Ewę Nowogrodzką zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016 -2021. Polegały one na ....

Czytaj więcej...

W dniu 23 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. Jury odpowiadało za prawidłowe wyłonienie laureata i osób wyróżnionych w konkursie zgodnie z Regulaminem konkursu Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.