Odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Dnia 28 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona podczas obrad sesji wystąpili zarządcy dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych w celu oruszenia tematu utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn.....

Czytaj więcej...

W dniu 27 kwietnia 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się kolejne obrady Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Podczas sesji radni zdecydowali o powołaniu dwóch komisji stałych: ....

Czytaj więcej...

Dnia 26 kwietnia 2016r. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku odbył się pierwszy Kongres Młodzieżowych Rad Pomorza zorganizowany przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Morena. Wydarzenie skierowane było zarówno do przedstawicieli młodzieżowych rad, jak i samorządowców – prezydentów, wójtów, burmistrzów, urzędników pomorskich gmin, miast i powiatów....

Czytaj więcej...

Dnia 22 marca 2016 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22 odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kwidzyn.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona i stwierdzeniu prawomocności obrad radni zgłosili interpelacje. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami. Następnie głos zabrali zaproszeni ...

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.