Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon otworzył obrady LIV sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie obrad radni zgłosili interpelacje. Następnie pracownik urzędu gminy Pani Weronika Jarzębowska przedstawiła bieżące informacje z realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na LIII obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami, informując między innymi, że komisja zajmująca się szacowaniem strat w uprawach zakończyła już prace w terenie i obecnie trwa sporządzanie dokumentacji.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na L obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgłosili interpelacje, a Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Czytaj więcej...

Na XLIX sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona gościli przedstawiciele zarządców dróg: Pan Tomasz Miller (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku), Pan Wojciech Łach (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie: Pan Tomasz

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.