1 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy - Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn - Henryk Ordon,  Radni: Lidia Banaś, Jerzy Tumiłowicz, Leszek Kędziora, Wiesław Namiak, Zastępca Wójta - Krzysztof Michalski, Sekretarz Gminy - Anna Mielniczek, Opiekun  Młodzieżowej Rady Gminy

Czytaj więcej...

W dniu 5 stycznia 2016 roku, na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków. Jak co roku, tradycyjnie w Urzędzie Gminy Kwidzyn spotykają się przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek OSP z terenu gminy z władzami samorządowymi. Jest to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielenie opłatkiem. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Wójt Gminy Kwidzyn – Ewa Nowogrodzka oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie - Henryk Kulecki....

Czytaj więcej...

XVIII Sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się w dniu 28 października 2015 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na XVIII obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Czytaj więcej...

XIV Sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. o godz. 8.00 w sali narad nr 22 Urzędu Gminy Kwidzyn. Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na XIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn...

Czytaj więcej...

24 czerwca 2015r.  na dziedzińcu zamkowym w Gniewie odbyła się Jubileuszowa Gala Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza i Kujaw i Pomorza A.D. 2015.

Na estradzie pojawił się prowadzący Dariusz Bereski – aktor, reżyser, poeta, który w sposób szczególny powitał wszystkich.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.