Dnia 30 marca 2016r. w godzinach popołudniowych radni Młodzieżowej Rady spotkali się w świetlicy kulturalno – oświatowej w Pastwie. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wójt Gminy Kwidzyn, Sekretarz Gminy, opiekun Rady oraz koordynatorzy działań młodych radnych ze szkół. Celem posiedzenia było przygotowanie Planu Pracy Rady na najbliższe miesiące. Pani Wójt omówiła sposób ....

Czytaj więcej...

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 15 marca br. zorganizował XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”....

Czytaj więcej...

Dnia 1 marca odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Organizatorami obchodów byli: Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności,  Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Uroczystość, która swój przebieg miała na terenie kompleksu widokowego w sołectwie Mareza skupiła grupę parlamentarzystów, samorządowców, rodziny działaczy Konfederacji oraz wszystkich tych, którzy pozostali wierni pamięci zasłużonym. Uroczystego charakteru ....

Czytaj więcej...

Na XXIV obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 29 lutego 2016r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady gościli:

• Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, Pan Krzysztof Małkiewicz, który przedstawił informację o stanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego ....

Czytaj więcej...

1 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy - Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn - Henryk Ordon,  Radni: Lidia Banaś, Jerzy Tumiłowicz, Leszek Kędziora, Wiesław Namiak, Zastępca Wójta - Krzysztof Michalski, Sekretarz Gminy - Anna Mielniczek, Opiekun  Młodzieżowej Rady Gminy

Czytaj więcej...

W dniu 5 stycznia 2016 roku, na zaproszenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe strażaków. Jak co roku, tradycyjnie w Urzędzie Gminy Kwidzyn spotykają się przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek OSP z terenu gminy z władzami samorządowymi. Jest to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielenie opłatkiem. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Wójt Gminy Kwidzyn – Ewa Nowogrodzka oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie - Henryk Kulecki....

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.