Gmina Kwidzyn w ramach pozyskanych środków z WFOŚ i GW w Gdańsku realizuje projekt pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”. W ramach projektu wykonano demontaż istniejącej instalacji, zakupiono i zamontowano punkty LED wraz z montażem nowej instalacji. Przeprowadzono pomiary potwierdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań. Wykonane oświetlenie spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 12464-1 światło i oświetlenie. Zakłada się uzyskanie w związku z przeprowadzonymi zmianami efektu ekologicznego tzn. zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 8,698 tony/rok.

Zakładana roczna oszczędność energii to 11(MWh).

Pracownicy Stowarzyszenia PRAZE przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie możliwości oszczędzania energii elektrycznej w domu, szkole oraz możliwości wykorzystania technologii OZE w klasach IV, V, VI i VII. Odbyły się szkolenia dla kadry edukacyjnej w zakresie efektywności energetycznej.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu to kwota -328 721,00 zł.

Środki własne Gminy Kwidzyn- 128 721,00 zł.

Środki WFOŚ w Gdańsku to kwota -200 000,00 zł , w tym:

Pożyczka – 150 000,00 zł

Dotacja – 50 000,00 zł

Zakończenie realizacji zadania 30.11. 2017 roku.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.