Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródła energii cieplnej na terenie Gminy Kwidzyn w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017 na realizację zadania pn. ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA PROEKOLOGICZNY.

Planowany koszt kwalifikacyjny zadania wynosi 174 529,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 43 630,00 zł

W ramach zadania pn. ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA PROEKOLOGICZNY zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła tj.:

4 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;

12 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem.

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

pyły ogólne – 1,571 Mg/rok (stan obecny – 1,6 Mg/rok)

SO2 0,766 Mg/rok (stan obecny – 0,768 Mg/rok)

NOx – 0,031 Mg/rok (stan obecny – 0,08 Mg/rok)

CO – 3,514 Mg/rok (stan obecny – 3,6 Mg/rok)

CO2 – 107,558 Mg/rok (stan obecny – 153,528 Mg/rok)

emisja równoważna – 7,169 Mg/rok

 

https://wfos.gdansk.pl

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.