• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Dariusza Wierzby, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 12 marca br. zorganizował XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa wiekowa - uczniowie 8-14 lat,
II grupa wiekowa - uczniowie 15-16 lat,
III grupa wiekowa - uczniowie 17-19 lat.

Skład jury:
- Krzysztof Skoczek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie
- Jacek Findling – Inspektor ds. ZK i OC oraz informatyzacji Urzędu Gminy Kwidzyn / Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie
- Michał Wendt – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie
- Joanna Szutowicz – pracownik Urzędu Gminy w Kwidzynie

Laureaci I grupy wiekowej :
I miejsce – Łukasz Chojnacki – Szkoła Podstawowa w Rakowcu;
II miejsce – Katarzyna Fecowycz – Szkoła Podstawowa w Nowy Dwór;
III miejsce – Oliwier Krzemień – Szkoła Podstawowa w Rakowcu;

Laureaci II grupy wiekowej :
I miejsce – Łukasz Bojaryn – Szkoła Podstawowa w Liczu;
II miejsce – Wiktor Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze;
III miejsce – Maja Zalewska – Szkoła Podstawowa w Liczu;

Laureaci III grupy wiekowej :
Piotr Czeszejko - Sochacki – reprezentująca OSP Pastwa.


Joanna Szutowicz

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.