• Aplikacja BLISKO

  Aplikacja BLISKO

 • Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

  Biuletyn Gminy Kwidzyn Nr 20 - marzec 2019

 • E-dowody

  E-dowody

 • Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Od kwietnia 2019 roku realizować będziemy w Szkole Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach projekt, który, jako jeden z trzydziestu, został wybrany do realizacji przez Fundację Wawel z Rodziną w ramach II edycji Konkursu „Z miłości do radości – serce rośnie”.
Celem projektu jest pokazanie wolontariatu jako bezpiecznej formy spędzania czasu wolnego, która daje możliwości rozwoju talentów, zainteresowań, hobby a przy tym możliwości rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz promowania wśród uczniów aktywności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz postawy prospołecznej. Zamierzeniem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci. Celem projektu jest również integracja ze środowiskiem lokalnym i budowaniu pozytywnego klimatu szkoły. Podczas realizacji działań zawartych w projekcie zwrócimy uwagę na potrzeby naszych uczniów, środowiska lokalnego a przede wszystkim osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia tj., osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.
Do współuczestniczenia w projekcie zaproszeni zostali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach (osoby niepełnosprawne), mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Hospicjum im. Świętego Wojciecha w Kwidzynie. Realizując przedsięwzięcia projektu będziemy również współpracować ze STOWARZYSZENIEM AKWEDUKT, którego działalność opiera się na edukacji w obszarze wolontariatu i wspierania działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzież. Wolontariusze z różnych krajów będą uczestniczyć w naszych przedsięwzięciach. Uczniowie, dzięki temu, zdobędą informacje na temat kultury i tradycji innych krajów oraz poszerzą umiejętności językowe poprzez kontakt z native speaker’ami. Kolejnym walorem edukacyjnym w projekcie będzie zaproszenie do współpracy osoby zaprzyjaźnionej ze szkołą – niesłyszącą, która będzie uczyć dzieci podstaw języka migowego.
Do wspólnej pracy przy projekcie zaangażujemy przedstawiciela lokalnej gazety „Kurier Kwidzyński” oraz telewizji „Kamena”. Spotkania z nimi dadzą szansę zainteresowanym uczniom poszerzenia wiedzy oraz zdolności praktycznych związanych z dziennikarstwem. Jednocześnie wykorzystamy współpracę z mediami do bieżącego informowania społeczności lokalnej o przebiegu projektu.
Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie z w/w instytucjami „Dnia tolerancji”, który zakończy się wspólnym występem „poetycko – muzycznym”, podczas którego dzieci będą miały możliwość przedstawienia swoich uzdolnień wokalno–poetyckich. Kolejnym przedsięwzięciem podkreślającym nasze działania będzie zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji „Dnia wolontariusza” oraz wspólnej wigilii szkolnych wolontariuszy, wolontariuszy zagranicznych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców DPS jak i zaprzyjaźnionych osób, podczas której podsumujemy działania projektowe.
Zadaniem realizujących projekt będzie promowanie talentów uczniów, kształtowanie ich artystycznych umiejętności oraz działalności „Szkolnego Klubu Wolontariatu”, który swoim zasięgiem obejmie społeczność lokalną. Podsumowaniem wspólnych działań będzie napisanie przez uczniów, przy wsparciu dziennikarza gazety lokalnej, artykułu o przebiegu projektu oraz nakręcenie filmu „Wolontariat – jesteśmy na tak! Działamy, by rozwijać talenty, zainteresowania, pasje młodych, uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi oraz wzbogacać funkcje szkoły”.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.