OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KWIDZYN

W związku z zamiarem sporządzenia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" w 2018 roku Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości składania wniosków o:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;      

  

Wnioski proszę składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018r.na adres Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt:

- osobiście: pok. nr 10, parter, Urząd Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30;

- telefonicznie: 55 261 41 77;

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                       Wójt Gminy Kwidzyn

                                                                         Ewa   Nowogrodzka

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.