Instalacje OZE dla mieszkańców Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja

Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez Powiślańska Regionalną Agencję Zarządzania Energią w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do dofinansowania
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

W okresie grudzień 2016- styczeń 2017r. miało miejsce zgłaszanie wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenie 437 indywidualnych wizyt studyjnych celem dokonania analizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Zostało wykonane 4 Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz opracowane Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

W dniu 31 stycznia 2017r. został złożony przez Powiślańską Regionalną Agencje Zarządzania Energii wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku o dofinansowanie
w ramach konkursu 10.3.1 PRO WP na lata 2014-2020r. W ramach projektu planowane było wykonanie:

Rodzaj instalacji Gmina Kwidzyn Gmina Sadlinki Gmina Ryjewo Gmina Gardeja Razem
Fotowoltaika 74 39 44 32 189
Kocioł na biomasę 24 20 23 6 73
Kolektory słoneczne 63 34 60 55 212
Pompa ciepła 30 30 12 14 86
Razem 191 123 139 107 560

Całkowita wartość projektu 9 826 441,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania ze środków EFFR 8 255 193,17 zł.

W ramach konkursu zostało zgłoszone łącznie 262 projektów o wartości 669 956 606,76 zł wnioskujących o dofinansowanie w kwocie 451 569 542,97 zł. Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski wynosiła 121 841 798 PLN.

W dniu 19 lipca 2018r. została opublikowana lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnioski z terenu Województwa Pomorskiego na łączna kwotę 128 375 079,74. Projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” znalazł się w gronie jednych z najlepiej ocenionych wniosków otrzymując ostatecznie 90% możliwych punktów.

                                                                                                                             Marcin Duda

                                                                                                                             Prezes Zarządu PRAZE

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.