Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Kwidzyn mogą skorzystać ze zwolnień od podatków lokalnych w ramach pomocy de minimis (podatek od nieruchomości) lub pomocy regionalnej (podatek od nieruchomości i/lub podatek od środków transportowych). Tabele 1 i 2 zawierają informacje dotyczące danej pomocy publicznej.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.