Oferta sprzedażyObręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 668 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r

Cena Nieruchomości netto: 20.407,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 29/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 625 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-76/2017 z dnia 5.12.2017r.

Cena Nieruchomości netto: 19.094,00 zł


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 114/6 wraz z udziałem wynoszącym ½w działce drogowej 114/5 o pow. 0,0727 ha
KW GD1I/00011697/7
Powierzchnia nieruchomości: 2328 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana,przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego,jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-79/2017 r.z dnia 18.12.2017r.

Cena nieruchomości: 46.870,00 zł
Wadium 4.700,00 zł
Minimalne postąpienie: 470,00 zł 


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 114/7 wraz z udziałem wynoszącym ½w działce drogowej 114/5 o pow. 0,0727 ha
KW GD1I/00011697/7
Powierzchnia nieruchomości: 2001 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana,przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego,jednorodzinnego,wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-79/2017 r.z dnia 18.12.2017 r

Cena nieruchomości: 40.909,00 zł
Wadium: 4.100,00 z
Minimalne postąpienie: 410,00 zł


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 164/1 o pow. 0,1549 ha, KW GD1I/00055851/5
Powierzchnia nieruchomości: 1549 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-112/06 z dnia 14.12.2006 r

Cena nieruchomości: 38.229,00 zł
Wadium: 3.900,00 z
Minimalne postąpienie: 390,00 zł


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 164/2 o pow. 0,1158 ha
KW GD1I/00055851/5
Powierzchnia nieruchomości: 1158 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-112/06 z dnia 14.12.2006 r

Cena nieruchomości: 29.460,00 zł
Wadium: 3.000,00 z
Minimalne postąpienie: 300,00 zł


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 164/3 o pow. 0,1077 ha
KW GD1I/00055851/5
Powierzchnia nieruchomości: 1077 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-112/06 z dnia 14.12.2006 r

Cena nieruchomości: 27.400,00 zł
Wadium: 2.800,00 z
Minimalne postąpienie: 280,00 zł

Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 65 GD1I/00023650/3
Powierzchnia nieruchomości: 489 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-54-2019 z dnia 14.06.20019r.

Cena nieruchomości: 10.905,00 zł
Wadium: 1.100,00 zł
Minimalne postąpienie: 110,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 628/6 wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 628/4 o powierzchni 0,0523 ha GD1I/00048029/2 GD1I/00048030/2
Powierzchnia nieruchomości: 2020 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2006 r. Nr 34, poz. 497).

Cena nieruchomości: 63.668,00 zł
Wadium: 6.400,00 zł
Minimalne postąpienie: 640,00 zł

Skip to content