Oferta sprzedaży


Obręb geodezyjny: Mareza
Numer działki i numer księgi wieczystej: 465/1 GD1I/00024790/3
Powierzchnia nieruchomości: 1202 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-97/08 z dnia 22.09.2008r.

Cena Nieruchomości netto: 50.171,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 668 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r

Cena Nieruchomości netto: 19.953,00 zł


Obręb geodezyjny: Gurcz
Numer działki i numer księgi wieczystej: 29/2 GD1I/00027079/4
Powierzchnia nieruchomości: 625 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-76/2017 z dnia 5.12.2017r.

Cena Nieruchomości netto: 18.669,00 zł


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 114/6 wraz z udziałem wynoszącym ½w działce drogowej 114/5 o pow. 0,0727 ha
KW GD1I/00011697/7
Powierzchnia nieruchomości: 2328 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana,przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego,jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-79/2017 r.z dnia 18.12.2017r.

Cena nieruchomości: 45.347,00 zł
Wadium 4.600,00 zł
Minimalne postąpienie: 460,00 zł 


Obręb geodezyjny: Janowo
Numer działki i numer księgi wieczystej: 114/7 wraz z udziałem wynoszącym ½w działce drogowej 114/5 o pow. 0,0727 ha
KW GD1I/00011697/7
Powierzchnia nieruchomości: 2001 m²
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana,przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego,jednorodzinnego,wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-79/2017 r.z dnia 18.12.2017 r

Cena nieruchomości: 39.640,00 zł
Wadium: 4.000,00 z
Minimalne postąpienie: 400,00 zł


Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 26/13 GD1I/00050547/6
Powierzchnia nieruchomości: 1555 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-126-2009 z dnia 26.10.2009r.

Cena nieruchomości: 31.458,00 zł
Wadium: 3.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 320,00 zł


Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 26/14 GD1I/00050547/6
Powierzchnia nieruchomości: 1535 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana,przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-126-2009 z dnia 26.10.2009r.

Cena nieruchomości: 31.053,00 zł
Wadium: 3.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 320,00 zł


Obręb geodezyjny: Brokowo Tychnowieckie
Numer działki i numer księgi wieczystej: 65 GD1I/00023650/3
Powierzchnia nieruchomości: 489 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-54-2019 z dnia 14.06.20019r.

Cena nieruchomości: 10.905,00 zł
Wadium: 1.100,00 zł
Minimalne postąpienie: 110,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 628/6 wraz z udziałem wynoszącym ¼ części działki nr 628/4 o powierzchni 0,0523 ha GD1I/00048029/2 GD1I/00048030/2
Powierzchnia nieruchomości: 2020 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2006 r. Nr 34, poz. 497).

Cena nieruchomości: 63.668,00 zł
Wadium: 6.400,00 zł
Minimalne postąpienie: 640,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 291/3 GD1I/00055208/3
Powierzchnia nieruchomości: 1607 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały  w decyzji o warunkach zabudowy nr GP-WZ-62/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Cena nieruchomości: 44.626,00 zł
Wadium: 4.500,00 zł
Minimalne postąpienie: 450,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 291/4 GD1I/00055208/3
Powierzchnia nieruchomości: 1607 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały  w decyzji o warunkach zabudowy nr GP-WZ-62/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Cena nieruchomości: 49.222,00 zł
Wadium: 5.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej: 291/5 GD1I/00055208/3 Powierzchnia nieruchomości: 1625 m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały  w decyzji o warunkach zabudowy nr GP-WZ-62/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Cena nieruchomości: 51.318,00 zł
Wadium: 5.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 520,00 zł


Obręb geodezyjny: Rakowiec
Numer działki i numer księgi wieczystej:291/6 GD1I/00055208/3
Powierzchnia nieruchomości: 1542m2
Forma sprzedaży: Na własność

Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Warunki zabudowy ustalone zostały  w decyzji o warunkach zabudowy nr GP-WZ-62/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Cena nieruchomości: 42.821,00 zł
Wadium: 4.300,00 zł
Minimalne postąpienie: 430,00 zł

Skip to content