Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2019r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 17 października 2018 r. podjęła uchwałę Nr LVI/381/18 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 listopada 2018 r. poz. 4331).

UWAGA!

Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2019 w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

Skip to content