„Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”

W 2017 roku Wójt Gminy Kwidzyn podpisał umowę na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”.

W ramach zawartej umowy wykonano w miejscowości :

Brachlewo:

1. altanę wraz z zamontowanymi ławostołami ,
2. zakupiono i zamontowano piłkochwyty,
3. zakupiono i zainstalowano stojak ogniskowy wraz z rusztem,

Mareza:

1. Wybudowano altanę wraz z ławostołami,
2. utwardzono nawierzchnie i zamontowano betonowy grill,
3. wybudowano drewniana huśtawkę, 
4. oczyszczono staw, umocniono jego brzegi i zamontowano drewniany pomost,
5. posadzono różne drzewa i krzewy wokół altany,

Gniewskie Pole:

1.utwardzono nawierzchnię
2. wybudowano i zamontowano drewniana altanę;

Wszystkie prace zakończono, posadzono roślinność zgodnie z zapisami we wniosku o dofinasowanie, udostępniono wybudowane obiekty wszystkim zainteresowanym.
Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego wniosek rozliczający zakończone zadania w celu uzyskania dofinasowania zgodnie z zawartą umową.

Koszt całego zadnia to kwota 100 000,00 zł brutto
Dofinasowanie w wysokości 54 179,00 zł brutto
Wkład własny Gminy Kwidzyn 48 262,29 zł brutto. 
Umowa dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skip to content