Budowa kanalizacji

Obecnie realizujemy budowę 15 kilometrowego odcinka kanalizacji Baldram Mały – Kamionka – Brokowo – i część Dubiela. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków finansowych PWiK Kwidzyn Sp. z o.o. (współfinansowanie do kwoty 1 160 000 zł) oraz dotacji pochodzącej z Powiatu Kwidzyńskiego (kwota dotacji to 500 000 zł). Wartość robót budowlanych to 4 405 036,06 zł. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami lokalnymi i przydomowymi na terenie wsi Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel.

W wyniku złożonych przez mieszkańców Małego Baldramu wniosków o przyłączenie do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w chwili obecnej trwają też prace projektowe związane z przyłączeniem pięciu budynków mieszkalnych, które z różnych względów nie były uwzględnione w pierwotnej dokumentacji projektowej.

Przewidywany czas zakończenia prac to 30.09.2019 r.

Skip to content