Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Rakowcu

W lutym br. zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej. Oświetlenie zostało zainstalowane przy współpracy z Energa Operator na istniejących slupach energetycznych. W okolicy przejazdu kolejowego zostały dodatkowo zainstalowane nowe słupy. Łącznie wybudowanych zostało 19 szt. lamp na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Cichej. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa Józef Tocha a koszt robót budowlanych wyniósł 73 500 zł.

Prace zostały zakończone we wrześniu b.r.

Skip to content