Coroczne spotkanie z Sołtysami

W poniedziałek, w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbyła się coroczna narada Wójta Gminy Kwidzyn z sołtysami. Na początku spotkania Pan Dariusz Wierzba złożył, wszystkim sołtysom, życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Wójt życzył sołtysom wytrwałości w osiąganiu celów, satysfakcji z dokonanych działań oraz samych sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności Gminy Kwidzyn.
Podczas spotkania odbyła się uroczystość pożegnania Sołtysów, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. Wójt podziękował wszystkim za wysiłek i oddanie się wspólnej pracy na rzecz sołectwa i mieszkańców Gminy Kwidzyn oraz za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. 
W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pani Katarzyna Bednarek, która poruszyła kwestie dotyczące współpracy nowo wybranych sołtysów z GOKiem oraz organizacji obchodów zbliżającego się Święta Dnia Dziecka. Na zebranie przybył również przedstawiciel Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Pan Mirosław Plakwicz, który przedstawił możliwości dofinansowania działań obszarów wiejskich PLGD. 
Podczas narady pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik referatu Łukasz Wereda oraz Pani Teresa Sokołowska, omówili kwestie dotyczące podatków lokalnych, terminów płatności podatków lokalnych oraz zasad pobierania inkaso. Na koniec odbyło się szkolenie pt. „Fundusz Sołecki w praktyce. Zasady funkcjonowania funduszu w zakresie wnioskowania i wydatkowania środków krok po kroku”. Prowadząca szkolenie, Pani Weronika Jarzębowska, przedstawiła podstawowe zasady funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.

Skip to content