Spotkanie z Seniorami w Rakowcu

W sobotę 13 kwietnia, w świetlicy w Rakowcu, odbyło się przedświąteczne spotkanie z Seniorami. Uroczystość została zorganizowana przez radę sołecką, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy Kwidzyn.

Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmów, wspomnień, wymiany poglądów i doświadczeń. Nie zabrakło świątecznych życzeń oraz pysznych, wielkanocnych potraw na stole. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba.

Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym Seniorom, za ich udział w uroczystości. W imieniu Sołtysa Wsi Rakowiec, Pana Stanisława Olszewskiego, składamy także podziękowania całej radzie sołeckiej oraz Pani Barbarze Madej, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.

Skip to content