Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że 25 maja 2019 roku będą odbierane odpady wielkogabarytowe przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS.

Odpady odebrane będą od osób, które w dniach 10 – 17 maja 2019 roku osobiście lub telefonicznie zgłoszą do PUS taką potrzebę.

Odebrane zostaną tylko odpady wielkogabarytowe (nie należą do nich opony i elementy rozbiórkowe z samochodów) uprzednio zgłoszonei wystawione przed posesje w dniu wywozu.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KWIDZYN
Krzysztof Michalski

Skip to content