Komunikat hydrologiczny

W związku z sytuacją hydrologiczną na rzece Wiśle informuję, że przejście fali kulminacyjnej przez teren gminy Kwidzyn przewiduje się w dniach 1-2 czerwca.

W związku z powyższym,  uprasza się właścicieli zwierząt gospodarskich wypasanych na międzywale do przemieszczenia zwierzyny w bezpieczne rejony oraz  usunięciu materiałów i sprzętu z terenów zalewowych.

Przebywając w rejonie rzeki pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa.

Skip to content