Inwestycja w Brachlewie

Gmina Kwidzyn zrealizowała budowę pierwszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie. Wykonawcą inwestycji był EL-DRO Sp z o.o. S.k. wyłoniony w trzecim przetargu. W pierwszych dwóch przetargach nie wpłynęły żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt robót budowlanych wyniósł  909 137,77 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:

  1. Zatoki autobusowe przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji paliw, z betonowej kostki brukowej po stronie lewej oraz prawej,
  2. Ścieżkę pieszo-rowerową z betonowej kostki brukowej o długości ok. 200m,
  3. Nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej,
  4. Ogrodzenie na działce 147/2,
  5. Oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego na długości prowadzonej inwestycji,
  6. Przepusty na działkach nr 147/2 i 259/9,
  7. Sieć kanalizacyjną deszczową na długości prowadzonej inwestycji,
  8. Linie kablowe oświetleniowe i oświetlenie na długości prowadzonej inwestycji,
  9. Przebudowę sieci telekomunikacyjnej na długości prowadzonej inwestycji.

Część inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej współfinansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. GDDKiA sfinansowała remont istniejących elementów układu drogowego za kwotę 221 137,77 zł.

Skip to content