ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 502).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dyżury wakacyjne przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych organizowane są w następujących terminach:

 1. Szkoła Podstawowa w Liczu (oddział przedszkolny)
  Licze 34, 82-500 Kwidzyn, tel. 0552751606
  dyżur:
  22.07.2019 – 02.08.2019
  26.08.2019 – 30.08.2019
 2. Przedszkole w Korzeniewie
  Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 24, 82-500 Kwidzyn, tel. 0552751808
  dyżur:
  21.06.2019 – 31.07.2019
 3. Szkoła Podstawowa w Tychnowach (oddział przedszkolny)
  Tychnowy, ul. Kwidzyńska 19, 82-500 Kwidzyn, tel. 0552751295
  dyżur:
  21.06.2019 – 19.07.2019
  26.08.2019 – 30.08.2019
 4. Szkoła Podstawowa w Janowie (oddział przedszkolny)
  Janowo 42, 82-500 Kwidzyn, tel. 0552757477
  dyżur:
  21.06.2019 – 28.06.2019
  05.08.2019 – 16.08.2019
  26.08.2019 – 30.08.2019
 5. Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze (oddział przedszkolny)
  Nowy Dwór 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 0552793809
  dyżur:
  21.06.2019 – 28.06.2019
  12.08.2019 – 30.08.2019
Skip to content