Ostatnia sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba, za-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn Witold Liziński oraz opiekunka Młodzieżowej Rady, z ramienia szkoły, Anna Ronowska. Młodzi radni podsumowali podjęte inicjatywy mijającej kadencji. Uczniowie zasiadający w radzie, podczas V sesji i spotkań roboczych, dyskutowali  mi.in. o problemach młodych ludzi, podejmowali działania na rzecz potrzebujących dzieci, organizowali akcje na rzecz bezdomnych zwierząt oraz pomagali  przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w gminie. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady złożyła  podziękowania Wójtowi, radnym, opiekunce Młodzieżowej Rady z ramienia Urzędu Gminy Kwidzyn Joannie Warelich oraz Pani Annie Ronowskiej za wsparcie i pomoc w realizacji celów oraz za okazaną szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia na temat funkcjonowania samorządu. Na zakończenie sesji Wójt wręczył wszystkim radnym podziękowania  za aktywny udział w życiu publicznym Gminy Kwidzyn  oraz podjęte inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego.  Wójt życzył również młodym radnym wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich planów oraz osiągnięć w dziedzinie samorządności i działalności społecznej.

Skip to content