Daily Archives: 2 lipca 2019

Radni Udzielili Wójtowi Absolutorium

27 czerwca 2019r. podczas obrad X sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni, jednogłośnie,  pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba przedstawił raport o stanie Gminy Kwidzyn za rok […]

NOWE FORMULARZE PODATKOWE

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji na podatek rolny (IR-1; DR-1), podatek leśny (IL-1; DL-1) i podatek od nieruchomości (IN-1; DN-1). Formularz można złożyć: w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego) – wzory dostępne są na stronie: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/, w wersji elektronicznej, za pośrednictwem […]

Skip to content