Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że w dniu 14 września 2019 roku będą odbierane odpady wielkogabarytowe przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS.

Odpady odebrane będą od osób, które w dniach od 30 sierpnia 2019 roku do 6 września 2019 roku osobiście lub telefonicznie zgłoszą do PUS taką potrzebę.

Odebrane zostaną tylko odpady wielkogabarytowe (nie należą do nich opony, odpady poremontowe (gruz, azbest) i elementy rozbiórkowe z samochodów) uprzednio zgłoszone i wystawione przed posesje w dniu wywozu.

Skip to content