Informacja w sprawie szacowania szkód

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że decyzją nr BZK-IX.7160.27.61.2019.DSZ z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wojewoda Pomorski powołał komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez opady gradu w dniu 13 czerwca 2019r. na terenie Gminy Kwidzyn.

Jednocześnie informuję, iż szacowane mogą być jedynie uprawy, które nie zostały zebrane, celem dokonania wizji terenowej ustalającej wysokość strat.  

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kwidzyn (pok. nr 9) do dnia 23 sierpnia 2019 roku. We wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR.

Skip to content