Informacja ws. dowozu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego na terenie Gminy Kwidzyn

Na wniosek osoby niepełnosprawnej (członka jego rodziny lub opiekuna) chcącej wziąć udział w głosowaniu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Urząd Gminy Kwidzyn zapewni dowóz osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego.

Potrzebę dowozu osoby niepełnosprawnej należy zgłosić
do obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby niepełnosprawnej lub do Urzędu Gminy, podając adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz godzinę dowozu.

Telefony dyżurne w Urzędzie Gminy w dniu 13 października 2019r.:

 (55) 261 41 53 – p. Agata Szcześniak

 (55) 261 41 53 – p. Joanna Szutowicz

Skip to content