Budowa chodnika w Marezie, ul Osiedlowa

13 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową chodnika w miejscowości Mareza. Zadanie polegało na wybudowaniu ciągu pieszego wraz z modernizacją peronu autobusowego i przebudową miejsca utwardzonego pod wiatą przystankową. Chodnik o długości 120mb, biegnący wzdłuż drogi gminnej połączył dwie sąsiadujące ze sobą ulice: Osiedlową i Ogrodową. Zadanie zostało zrealizowane ze środków inwestycyjnych z budżetu gminy Kwidzyn. Całkowity koszt wykonywanych  prac wyniósł 31.862 zł.

Skip to content