Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram

16 grudnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”.  Modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik oraz drogę z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami i miejscami parkingowymi z płyt meba. Całkowity koszt zadania wyniósł 307.963,48 zł.

Skip to content