Monthly Archives: Styczeń 2020

XVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn

W minioną środę, w Urzędzie Gminy Kwidzyn, odbyła się sesja Rady Gminy Kwidzyn. Przewodniczący Rady, Piotr Spaczyński, otworzył XVI obrady sesji Rady Gminy Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad, Wójt Gminy Kwidzyn, Dariusz Wierzba, złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Swoje wystąpienia podczas sesji mieli również zaproszeni goście. Pan Edward Bednarski, z Koła Łowieckiego […]

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kwidzyn uhonorowani nagrodami Starosty Powiatu Kwidzyńskiego

W miniony piątek, w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach, zostały rozdane nagrody Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w dziedzinie przedsiębiorczości oraz rynku pracy. Z terenu Gminy Kwidzyn, nagrody z rąk Starosty Kwidzyńskiego Jerzego Godzika odebrali:Ryszard Czeszejko-Sochacki PHU „Cesmex”Robert Olszewski Robi Robert Olszewski SP. z o.o.s.k.Marianna Kędziora Tereny Zielone Marianna KędzioraEdyta i Grzegorz Świderscy FHU Dabawi Laureaci […]

Znajdź pomoc

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego – kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. 11 Listopada 27/482- 500 Kwidzyntel. (55) 261 04 47e-mail:sekretariat@gopskwidzyn.pl Procedura „Niebieskie Karty” może być […]

Spotkanie opłatkowe w Rakowcu

We wtorek, w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu, odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Sołtysa Stanisława Olszewskiego oraz Radę Sołecką, dla mieszkańców wsi Rakowiec. Współorganizatorami spotkania byli ks. Ireneusz Kuc, Karolina Szczepańska wraz z Chórem Parafialnym, Kółko Różańcowe oraz Pani Bożena Kęsicka ze Stowarzyszenia dla Rakowca. Pyszny poczęstunek, w postaci tradycyjnych, wigilijnych potraw przygotowały Panie Barbara […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 5737) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2020. GRUNTY grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/85/19 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r. poz. 5741). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2020 r.

W 2020 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 292,30 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]