Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/85/19 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r. poz. 5741).

FORMULARZE PODATKOWE

Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2019 w terminie do dnia 15 lutego 2020 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Skip to content