Znajdź pomoc

ZATRZYMAJ PRZEMOC!

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego – kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 27/4
82- 500 Kwidzyn
tel. (55) 261 04 47
e-mail:sekretariat@gopskwidzyn.pl

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Rodziny, w których występuje problem przemocy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27/4 tel. (55) 261 04 47

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zapisy na spotkania z psychologiem prowadzone są w sekretariacie GOPS (pok. Nr 1)

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Fundacji, Edukacji i Rozwoju „FLOW”
82-500 Kwidzyn ul. Chopina 26 pok. 201 i 202, tel. 512 909 991

3.Poradnię Leczenia Uzależnień
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18a, tel. (55) 646 44 04

4.Fundację „Żyć Zgodnie”

Ośrodek Edukacyjno-Motywacyjny
dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
ul. Braterstwa Narodów 59, 82 -500 Kwidzyn,  
tel. 730 784 439,  730 784 539, e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl

Fundacja Żyć Zgodnie jest realizatorem zadania z Zakresu Zdrowia Publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki dla Gminy Kwidzyn w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych na rok 2020.

5.Komendę Powiatową Policji
82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30, tel. (55) 645 02 22 (oficer dyżurny); (55) 645 03 88

Telefony alarmowe: 112 (z telefonu komórkowego), 997 ( z telefonu stacjonarnego)

6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 5, tel. (55) 646 18 00

7.Szpital „Zdrowie” Sp. z o.o w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31, tel. (55) 645 83 00-dyspozytornia pogotowia ratunkowego

Telefony alarmowe: 112 (z telefonu komórkowego), 999 ( z telefonu stacjonarnego)

8.Sąd Rejonowy w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Plac Plebiscytowy 1,

I Wydział Cywilny tel. (55) 262 45 50,

II Wydział Karny tel. (55) 262 45 60,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 30 A tel. (55) 262 46 20

9.Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30a, tel. (55) 279 36 76,

10. Urząd Gminy Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 27, II piętro, tel. (55) 261 41 56

11.Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie,
ul. Grudziądzka 30, pokój nr 27, II piętro, tel. (55) 261 41 56

Inne ważne telefony:

Policja – 112 lub 997

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- bezpłatny, całodobowy telefon: 800 12 00 02

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Rzecznik Praw Dziecka- telefon zaufania: 800 100 100

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Zagrożenia w sieci internetowej – helpline.org.pl : 800 100 100

Program dla ofiar przemocy i świadków przemocy – twojparasol.com : bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

Skip to content