Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór

Wykonawca: WNORTEX Dominik Wnorowski, Dywity

Wartość umowy: 2 458 667,49 zł brutto

Okres realizacji: 27.01. – 30.09.2020 r.

Zakres inwestycji:

  1. budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 o długości ok. 2,5 km wraz z elementami odwodnienia,
  2. budowa chodnika,
  3. przebudowa zjazdów,
  4. budowa 2 zatok autobusowych.  

Inwestycja realizowana w ramach projektu p.n. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

Skip to content