Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Dariusza Wierzby, przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie dnia 5 marca 2020 r. zorganizował XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W OTWP uczestniczyła młodzież w dwóch grupach:
I grupa – uczniowie klas – 1 – 6,
II grupa – uczniowie klas 7 –  8,


Skład jury:
Krzysztof Skoczek  – Przewodniczący
Jacek Findling – Sekretarz
Joanna Szutowicz – członek
Piotr Czeszejko – Sochacki – członek
Artur Redmer – członek
Jacek Skoczek – członek

Laureat I grupy:

I miejsce – Jakub Reda   – Szkoła Podstawowa w Liczu;

Laureaci II grupy:

I miejsce – Dawid Kotowski – Szkoła Podstawowa w Liczu;

II miejsce – Amelia Sadowska – Szkoła Podstawowa w Janowie;

III miejsce – Dominika Szawardak – Szkoła Podstawowa w Korzeniewie;

Skip to content