Zalecenia ws. zagrożenia epidemiologicznego w Polsce

ZADBAJMY O HIGIENĘ

Apelujemy  o zachowanie spokoju i dbanie o higienę.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Każdy powinien stosować metody zapobiegania zakażeniom (takie jak np. przy grypie sezonowej), czyli myć często i dokładnie ręce, podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos, zachować co najmniej metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą i kichają, unikać dotykania oczu, nosa i ust, gdyż dłonie mają kontakt z wieloma powierzchniami, które mogą być skażone wirusem.

Jeśli po pobycie  w krajach o podwyższonym ryzyku zachorowań lub po kontakcie z taką osobą zauważymy u siebie objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kwidzynie tel. 697-038-700

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Numer telefonu do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku tel. 58-341-55-47 oraz do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni tel. 58 -699- 85- 78

Zachowajmy zdrowy rozsądek i nie wpadajmy w panikę.

Skip to content