Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mając na celu umożliwienie komitetom wyborczym i wyborcom dokonywanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję, że powyższych czynności można dokonywać poprzez:

1. wysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń tradycyjną pocztą;

2. wysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń w formie skanu, na adres e-mail sekretarz@gminakwidzyn.pl – w tym przypadku nie jest wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia muszą zostać przesłane do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń);

3. wysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Kwidzyn.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenie do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Termin dokonywania zgłoszeń: do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 55 261-41-85.

Obwody głosowania w gm. Kwidzyn:

Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Janowie,

Nr 2 – Świetlica wiejska w Pastwie,

Nr 3 – Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,

Nr 4 – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,

Nr 5 – Świetlica wiejska w Marezie,

Nr 6 – Dwór w Górkach,

Nr 7 – Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu,

Nr 8 – Szkoła Podstawowa w Liczu,

Nr 9 – Zielona Szkoła w Brachlewie,

Nr 10 – Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach.

Skip to content