30-lecie Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo,

Dzisiaj obchodzimy Jubileusz 30-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce.  Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami. Bliska znajomość własnego środowiska, jego potencjału, ale też problemów i oczekiwań, sprawia, że są one ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji. Samorząd gminny, jako podstawowa jednostka, na trwałe wpisał się w pejzaż polskiego systemu administracji publicznej. Realizuje istotne dla mieszkańców zadania publiczne, mające bezpośredni wpływ na poziom ich życia.  Pamiętajmy, że to ludzie tworzący lokalną społeczność, ich potencjał i zaangażowanie sprawiają, że Małe Ojczyzny rozwijają się i modernizują na korzyść wszystkich mieszkańców.

W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania Radnym Gminy Kwidzyn, Sołtysom Gminy Kwidzyn, członkom rad sołeckich, byłym i obecnym pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę oraz życzę powodzenia we wszelkich działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju naszej społeczności lokalnej. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i sukcesów w podejmowanych projektach, zadowolenia z pracy, a przede wszystkim zrozumienia oraz docenienia złożonej i trudnej pracy. 

Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy okazali swoje zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju Gminy Kwidzyn, osobom tworzącym naszą lokalną społeczność, społecznikom, rolnikom, przedsiębiorcom. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę z naszym samorządem na rzecz jego rozwoju. Dziękuję za trud i zaangażowanie i życzę kolejnych sukcesów w budowaniu lepszego jutra.

Wszystkim samorządowcom w Polsce składam życzenia wszelkiej pomyślności podczas pełnienia tej zaszczytnej misji.

Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba

Skip to content