GOK rozdał Anioły Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE WRĘCZYŁ „ANIOŁY KULTURY 2020”
W Dniu Działacza i Animatora Kultury – 29 maja br. pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie wręczyli szczególne wyróżnienia dla osób, które wykazały się wyjątkową inicjatywą angażując się w szeroko rozumianą działalność kulturalną na terenie Gminy Kwidzyn. W gronie trzynastu laureatów nagrody „Anioły Kultury 2020” znaleźli się: Grażyna Cichańska, Andrzej Gebel, Józef Karczewski, Małgorzata Lasota, Stanisław Olszewski, Dawid Reschke, Ewa Romanow-Pękal, Marek Strociak, Leszek Torłop, Anna Wiechowska, Agnieszka Wierzba, Alicja Zacierka i Ewelina Zakrzewska.

Idea „Aniołów Kultury” zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, które w sposób szczególny zapisały się na kartach kultury w Gminie Kwidzyn.  Tegoroczne „Anioły Kultury” zostały wykonane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie podczas wspólnych warsztatów w Pracowni Artystycznej „Podgórze” w Podzamczu.

Tym razem wyrazem artystycznej twórczości było malowanie na szkle, które wymaga sporego zaangażowania, cierpliwości i dokładności. Ta artystyczna nagroda trafiła do osób, które od wielu lat tworzą partnerstwo z GOK Kwidzyn przy różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, historycznych i patriotycznych. Cechą wspólną osób nagrodzonych „Aniołami Kultury”  jest bezinteresowność oraz działanie na rzecz lokalnych społeczności. To właśnie dzięki aktywności takich osób wzrasta potencjał kulturotwórczy w konkretnych społecznościach, a także kreuje się pokolenie nowych liderów w dziedzinie szeroko rozumianej kultury.

Cieszymy się, że w Gminie Kwidzyn nie brakuje ludzi, którym działanie na rzecz kultury jest bliskie i którzy zamiast biernymi odbiorcami kultury podawczej stają się współtwórcami a nawet inicjatorami wydarzeń w swoich lokalnych społecznościach.

Warto również dodać, że podczas kameralnego spotkania, jakie odbyło się tego dnia w siedzibie Ośrodka został zaprezentowany publicznie nowy logotyp GOK-u, którego charakter nawiązuje do tradycyjnego Haftu Powiślańskiego Płaskiego. Autorką nowego znaku rozpoznawczego GOK Kwidzyn jest Ewa Łozińska – instruktor Pracowni Plastycznej Podgórze. Projekt został wybrany w drodze wewnętrznego konkursu spośród kilkunastu innych propozycji. Uczestnicy spotkania, mogli go nie tylko obejrzeć ale i posmakować, gdyż znalazł się na okolicznościowym torcie, którego oczywiście nie mogło z tej okazji zabraknąć.

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali „Anioła Kultury” i życzymy dalszej owocnej współpracy.

Skip to content