Nabór na Rachmistrzów Terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego

Gminny Komisarz Spisowy (Wójt Gminy Kwidzyn) prowadzi nabór na Rachmistrzów terenowych, którzy będą przeprowadzać spis rolny w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Kwidzyn w okresie od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury osobiście do dnia 8 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn (ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn) w pokoju nr 4 (parter).

Wymagania:

  1. osoba pełnoletnia,
  2. zamieszkała na terenie Gminy Kwidzyn,
  3. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na numer tel.: 55 261 41 59 lun 55 261 41 81.

Skip to content