Monthly Archives: Lipiec 2020

Remont Kościoła w Janowie

Z inicjatywy lokalnych mieszkańców udało się przeprowadzić remont Kościoła Parafialnego w Janowie. W ramach prac remontowych zostało odmalowane wnętrze kościoła, odmalowano ławki znajdujące się w kościele oraz wykonano nowe ogrodzenie, na które składa się płot oraz siatka ogrodzeniowa. Wsparcia finansowego udzielili: Urząd Gminy Kwidzyn 100 000 zł, Powiślański Bank Spółdzielczy 10 000 zł oraz Gminna […]

68 rocznica aresztowań działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny

W sobotę, 18 lipca, na Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, odbyły się uroczystości związane z 68 rocznicą aresztowań działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn Krzysztof Michalski, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Piotr Spaczyński, radni Gminy Kwidzyn, mieszkańcy wsi Mareza oraz rodziny konfederatów złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod […]

Radni udzielili Wójtowi Absolutorium

10 lipca 2020r. podczas obrad XX sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni, jednogłośnie,  podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2019 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba przedstawił raport o stanie Gminy Kwidzyn za rok […]

Skip to content