Remont Kościoła w Janowie

Z inicjatywy lokalnych mieszkańców udało się przeprowadzić remont Kościoła Parafialnego w Janowie. W ramach prac remontowych zostało odmalowane wnętrze kościoła, odmalowano ławki znajdujące się w kościele oraz wykonano nowe ogrodzenie, na które składa się płot oraz siatka ogrodzeniowa. Wsparcia finansowego udzielili: Urząd Gminy Kwidzyn 100 000 zł, Powiślański Bank Spółdzielczy 10 000 zł oraz Gminna Spółdzielnia”Samopomoc Chłopska” z Kwidzyna 5 000 zł. Pozostałe środki pochodziły ze zbiórki pieniędzy prowadzonej wśród mieszkańców miejscowości Janowo, Pastwa, Szałwinek, Gurcz oraz Gniewskie Pole. Całkowity remont kościoła wyniósł blisko 160 000 zł.Dziękujemy firmie Ślusarz Albrecht z Kwidzyna oraz mieszkańcom Janowa i Pastwy za pomoc i społeczne zaangażowanie w remont kościoła oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli finansowo to przedsięwzięcie.

Skip to content