DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DLA „WESOŁEJ GROMADKI”

Koło Gospodyń Wiejskich w Tychnowach otrzymało dofinansowanie na kwotę 15.000 zł. z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 na zakup strojów ludowych dla zespołu „Wesoła Gromadka”. Program EtnoPolska 2020 jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Jest to dla nas i dla naszego zespołu „Wesoła Gromadka” nie tylko wielkie wyróżnienie, ale również nieoceniona pomoc, dzięki której mamy możliwość pozyskania nowych strojów regionalnych nawiązujących do historii Dolnego Powiśla oraz tradycji Haftu Powiślańskiego Płaskiego.

Skip to content