Projekt „Polski ZŁOTY ma sto lat”

„Polski ZŁOTY ma sto lat!” to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Liczu. Głównym celem tego projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat polskiej waluty i jej historii oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów wpływem polskiego złotego na gospodarkę kraju i świata.

W ramach projektu:

  • odbyły się zajęcia edukacyjno-warsztatowe  pod hasłem „Czy ZŁOTY jest złoty?”;
  • uczniowie przygotowali i wystawili przedstawienie  na temat stabilności złotówki oraz jej pozycji w gospodarce polskiej i światowej;
  • redakcja szkolnego radiowęzła „GIT” przygotowała cykl audycji nt. polskiej waluty
    i jej historii (http://splicze.pl/o-szkole/szkolne-radio-git);

zorganizowano konkurs „ZŁOTY rządzi!”, w którym wzięli udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu, Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i Szkoły Podstawowej w Korzeniewie.

Skip to content