Ochotnicza Straż Pożarna w Tychnowach otrzymała dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychnowach otrzymała dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na warunkach określonych w konkursie FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2020).

Przedmiotem dofinansowania jest zadanie pt. „Doposażenie jednostki OSP w Tychnowach w sprzęt i wyposażenie umożliwiające realizację działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.”

Koszt kwalifikowany Zadania wynosi 19 500 zł, zaś zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 14 400 zł. Środki własne OSP wyniosły 1 500 zł, zaś środki Urzędu Gminy Kwidzyn wyniosły 3 600 zł.

W ramach Zadania zakupiono 4 sztuki ubrań specjalnych, 6 sztuk rękawic oraz 6 sztuk twarzomasek z filtrem.

Odnośnik do strony WFOŚiGW: www.wfos.gdansk.pl

Skip to content