Symulację ewakuacji mieszkańców miejscowości Rozpędziny w ramach Zewnętrznego planu Operacyjno-ratowniczego dla zakładu IP w Kwidzynie.

Dnia 18 lutego odbyły się ćwiczenia sprawdzające realizację Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla zakładu International Paper Sp. z o.o. w Kwidzynie.

Głównym założeniem było sprawdzenie realizacji zadań służb, inspekcji, jednostek samorządowych
w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej rozszczelnienia zbiornika z dwutlenkiem chloru na terenie zakładu IP.

Wójt Gminy Kwidzyn wraz z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego przeprowadził symulację ewakuacji mieszkańców m. Rozpędziny.

Skip to content