Monthly Archives: Marzec 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 824 569,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących inwestycji: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach Etap Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap III

Skip to content