Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 824 569,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących inwestycji:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn – etap II”

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach Etap Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap III

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej w Rakowcu

Skip to content